Home Company profile Map Faq Contact us
   - A   + A
AC Drives
DC Drives & SoftStart
Motion Control
Tacho & Other

  www.xceldrives.co.th  
   

Search :

 
1.

ผลดีจากการใช้ INVERTER

2.

ผลดีของการใช้ SOFT STARTER

3.

การลดต้นทุนด้วยอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์

Variable Speed Drive ( VSD )

 

1.

ผลดีจากการใช้ INVERTER

 
 1. ประหยัดพลังงานได้ (ที่ความเร็วรอบต่ำกว่า 50Hz) มอเตอร์จะกินกำลังไฟฟ้าน้อยลง นั่นคือสามารถประหยัดค่ากำลังไฟฟ้าลดลงได้
 2. ลดค่าความต้องการกำลังไฟฟ้า (Demand) ลงได้ Inverter จะค่อย ๆ จ่าย กำลังให้กับมอเตอร์ ค่า Peak จึงลดลง ซึ่งต่างกับระบบสตาร์เดลต้าเดิม
 3. ลดการใช้ Magnetic และ Overload โดยต่อ Supply ตรง เข้า Inverter แล้ว
 4. สามารถเพิ่ม – ลด ความเร็วรอบได้สะดวก เพื่อให้เหมาะกับงานแต่ละชนิดหรือเพิ่มรอบเกิน 50Hz เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต
 5. ลดการสึกหรอของเครื่องจักรและอะไหล่ เนื่องจากการออกตัวอย่างนิ่มนวลไม่เกิดการกระชากใด ๆ
 6. สามารถ Break หยุดได้ตามต้องการโดย Set เวลาหยุดได้เป็นวินาที
Goto topGo to top
2.

ผลดีของการใช้ SOFT STARTER

 

1.  ผลทางกล

soft starter ทำให้มอเตอร์ออกตัวอย่างนิ่มนวล ไม่เกิดการกระชากทั้งช่วง start ออกตัว และช่วง stop หยุด ผลดีคือ

  • ลดการสึกหรอของระบบทางกล mechanic ทั้งหมดที่ต่อพ่วงเข้ากับมอเตอร์ เช่น โซ่ , สายพาน ,เฟืองขับเคลื่อน , ลูกปืนของเครื่องจักร , ลูกปืนอเตอร์ , เกียร์ทดรอบ , เพลา , พูลเล่ , ยอย ( joint coupling )ให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และกระบวนการผลิตไม่หยุดชะงัก ( เนื่องจากหยุดเดินเครื่องจักร เพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์เหล่านี้ )

2.  ผลทางไฟฟ้า

soft starter ช่วยลดกระแส start ให้ต่ำลง และสามารถกำหนดเพดานของกระแส start ได้ ( current limit ) ผลดีคือ

  • เพิ่มความสามารถในการจ่ายโหลดของหม้อแปลง หม้อแปลงลูกเดิมสามารถจ่ายโหลดอื่นๆได้เพิ่มขึ้น ขณะที่สตาร์ทมอเตอร์ด้วย soft starter

3.  ผลต่อระบบ

  • ช่วยป้องกันมอเตอร์ได้ดีกว่า overload ของระบบ star-delta ( กรณีต่อแบบ inline ) ด้วยระบบป้องกันที่มากกว่า เช่น
 • - over volt
 • - under volt
 • - over current
 • - phase loss ‘ FAIRFORD MODEL QFE’
 • - under current ‘ FAIRFORD MODEL QFE’
 • - shearpin ‘ FAIRFORD MODEL QFE’

  • ลดการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตัดต่อทางไฟฟ้า เช่น Magnetic contactor
  • ลดจำนวนสายไฟที่ต่อเชื่อม ( กรณีต่อแบบ inline ต้องการสายไฟเพียง 3 เส้น ) ลดจำนวน magnetic และอุปกรณ์ประกอบเมื่อเทียบระบบ start-delta.
Goto topGo to top
3.

การลดต้นทุนด้วยอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์

Variable Speed Drive ( VSD )

 

อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์
Variable Speed Drive : VSD

     อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed Drive : VSD) เป็นอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับสภาวะของโหลด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ในชบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบปั๊มน้ำ พัดลม และระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ อุปกรณ์ VSD ใช้เทคโนโลยีแบบ Voltage Vector Control (VVC) ทำให้ประสิทธิภาพการควบคุมไม่ให้มีการสูญเสียพลังงานความร้อนในตัวมอเตอร์ (Derating) และมีอุปกรณ์กำจัดสัญญาณรบกวน (Harmonics Filters) ที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของเครื่องป้องกันการรบกวนสัญญาณควบคุมและยังส่งผลดีในการประหยัดพลังงานอีกด้วย

    VSD นำมาใช้กับงานอะไรบ้าง

          VSD ได้นำมาใช้อย่างแพร่หลายในทางอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดต้นทุนและงานทั่วไปในระบบปั๊มน้ำและระบบปรับอากาศ อาทิ

   งานด้านการผลิตในอุตสาหกรรม
  
- เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมทุกประเภทที่ใช้มอเตอร์เป็นแรงขับเคลื่อน
    - ระบบสายพานลำเลียง
    - กระบวนการผลิตที่ต้องการควบคุมประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตให้คงที่
    - อื่น ๆ

   งานทั่วไป ที่มีมอเตอร์เป็นตัวกำเนิดพลังงานกล
   -
ระบบควบคุมปั๊มน้ำ พัดลม
    - ระบบปรับอากาศในโรงงาน และอาคารขนาดใหญ่
    - การลำเลียง เช่น ลิฟท์ขนส่ง บรรไดเลื่อน
    - ระบบอัดอากาศ ระบบกำจัดคาร์บอนมอน๊อกไซด์ในที่จอดรถ ฯลฯ
    - อื่น ๆ


  
อะไรคือข้อดีของการใช้ VSD ?

    1. สามารถปรับความเร็วรอบมอเตอร์ได้จากเดิมซึ่งคงที่ ทั้งมอเตอร์ ปั๊มน้ำ และพัดลม ทำให้ได้ความเร็วรอบที่เหมาะสมตามความต้องการทำงานในแต่ละลักษณะ และยังทำการควบคุมแบบ Closed Loop Control เพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพคงที่อยู่ตลอดเวลา
    2. เพิ่มคุณภาพของชิ้นงานให้ถูกต้องตามความต้องการ และลดต้นทุนในการผลิต
    3. ช่วยลดการสึกหรอของเครื่องจักร และป้องกันการสูญเสียของมอเตอร์ พัดลม และปั๊มน้ำ
    4. ลดการกระชากไฟฟ้าตอนเริ่มต้น ทำให้ลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้า โดยเฉพาะมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่
    5. ประหยัดพลังงาน โดยใช้พลังงานตามความจำเป็นของโหลด

Goto topGo to top

 
  Home Company profile Map Faq Contact us
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
XCEL Drives Company Ltd.
65/19-20 Moo 6, Nakhon-in Rd.,Bangkhunkong, Bangkruai , Nonthaburi 11130
Tel : +66 (0)2 459 5600 Fax: +66 (0)2 459 5599
Email : sales@xceldrives.co.th